S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

Budowa drogi ekspresowej S19
Białystok - Lubartów
odc. Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski

Budowa drogi ekspresowej S19
Białystok - Lubartów
odc. Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski

Budowa drogi ekspresowej S19
Białystok - Lubartów
odc. Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski

/ DATA PODPISANIA UMOWY
NA REALIZACJĘ

26/07/2022 r.

/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

570 729 302,96 zł

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

739 800 429,32 zł

Informacja

Aktualności

 • PONIEDZIAŁEK, 15/07/2024

  Rada Budowy nr 23 • WTOREK, 18/06/2024

  Rada Budowy nr 22 • WTOREK, 21/05/2024

  Rada Budowy nr 21 • WTOREK, 16/04/2024

  Rada Budowy nr 20 • PONIEDZIAŁEK, 25/03/2024

  Rada Budowy nr 19/ NAZWA KONTRAKTU

Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów
odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Kock (początek obwodnicy) z podziałem na 2 części:
Część I Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Radzyń Podlaski (Węzeł Radzyń Podlaski Północ) o długości 22,329 km

Opis kontraktu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Radzyń Podlaski (węzeł Radzyń Podlaski Północ z węzłem) długości ok. 22,329 km od km -0+017 do km 22+312.

Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Radzyń Podlaski (węzeł Radzyń Podlaski Północ z węzłem) jest inwestycją o znaczeniu krajowym. Zlokalizowana jest w województwie lubelskim, powiecie bialskim i radzyńskim, na terenie gmin Międzyrzec Podlaski, Kąkolewnica, Radzyń Podlaski i Miasto Radzyń Podlaski.

Odcinek Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski liczyć będzie ok. 22,3 km. Na początkowym fragmencie, o długości ok. 3 km, nowa dwujezdniowa trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę. W ramach inwestycji planowane są dwa węzły drogowe (Kąkolewnica – w okolicach miejscowości Grabowiec oraz Radzyń Podlaski Północ). Ponadto wybudowane zostaną: cztery mosty, jedenaście wiaduktów, sześć przejść dla zwierząt dużych i średnich, dziewięć przepustów z funkcją przejść dla zwierząt małych oraz drogi dojazdowe i lokalne.

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową S19 pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Przewidywana data zakończenia Kontraktu to 27.04.2026 r.

fotka-2

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Kielcach

/ KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.


/ WYKONAWCA

Stecol Corporation