S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 01-07.05.2023 r. przedłożono:

  1. Uzgodnione opracowania:
  • Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.8 Przebudowa sieci elektroenergetycznych,
  • Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.9.1 Przebudowa sieci teletechnicznych – Orange Polska S.A.,
  • Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.9.2 Przebudowa sieci teletechnicznych – FIBEE IV Sp.z.o.o.,
  • Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.9.3 Przebudowa sieci teletechnicznych – LCIiT,
  • Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.9.4 Przebudowa sieci teletechnicznych – Liquid System Sp.z.o.o.,
  • Projekt Budowlany TOM 4.13 Gospodarka Istniejącym Drzewostanem.
  1. Opinie do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
  2. Rewizję Analizy rozwiązań alternatywnych odwodnienia drogowego.