S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 03-09.04.2023 r. przedłożono:

 1. Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.10 Przebudowa Sieci Wodociągowej i Kanalizacji Sanitarnej rewizja nr 2.
 2. Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.5 Odwodnienie drogi rewizja nr 1.
 3. Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem rewizja nr 3.
 4. Projekt Architektoniczno – Budowlany 2.3 Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych rewizja nr 1.
 5. Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.6 Budowa oświetlenia drogowego rewizja nr 1.
 6. Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.7 Budowa zasilań elektroenergetycznych rewizja nr 1.
 7. Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.8 Przebudowa sieci elektroenergetycznych rewizja nr 1.
 8. Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.7 Kanał Technologiczny rewizja nr 1.
 9. Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.9.1 Przebudowa sieci teletechnicznych – Orange Polska S.A. rewizja nr 1.
 10. Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.9.2 Przebudowa sieci teletechnicznych – FIBEE IV Sp.z.o.o. rewizja nr 1.
 11. Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.9.3 Przebudowa sieci teletechnicznych – LCIiT rewizja nr 1.
 12. Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.9.4 Przebudowa sieci teletechnicznych – Liquid System Sp.z.o.o. rewizja nr 1.