S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 04-10.03.2024 r. przedłożono:

 1. Wersję 02 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.6 Wiadukt Drogowy WD-16 wraz z Przedmiarem Robót.
 2. Wersję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.15.1 Projekt Geotechniczny.
 3. Projekty Czasowej Organizacji Ruchu:
 • TOM 4.18.2A Zabezpieczenie robót na czas wycinki zieleni na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 i drogi gminnej 101923L (etap A – droga krajowa nr 19),
 • TOM 4.18.2C Zabezpieczenie robót na czas budowy węzła Radzyń Podlaski Północ,
 • TOM 4.18.6 Przebudowa sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz SN.
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopów wersja 3,
 • STWiORB D-08.01.01 Krawężniki betonowe wersja 3.
 1. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB M-16.02.03 Drenaż z rur PP lub PEHD wersja 2.
 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy wersja 3,
 • STWiORB D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno wersja 2.