S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 04-10.12.2023 przedłożono:

 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB M-11.03.06 Próbne obciążenie pali rewizja 1,
 • STWiORB M-16.01.12 Drenaż izolacji płyty pomostu rewizja 1,
 • STWiORB M-18.01.03 Dylatacja bitumiczna rewizja 1,
 • STWiORB M-20.01.02 Rury osłonowe kabli z HDPE rewizja 1,
 • STWiORB M-20.01.04 Umocnienie skarp i stożków płytami ażurowymi rewizja 1,
 • STWiORB M-26.01.02 Sączki dla odwodnienia izolacji rewizja 1,
 • STWiORB M-26.02.04 Kolektor odwodnienia z PP rewizja 1,
 • STWiORB M-28.05.03 Osłony przeciwporażeniowe rewizja 1.
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D- 05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowegorewizja 1,
 • STWiORB D- 07.09.01 Osłony przeciwolśnieniowe rewizja 1.
 1. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB M-19.01.04 Balustrady aluminiowe rewizja 1.
 2. Rewizję 02 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.1 Drogi wraz z Przedmiarem Robót oraz Rewizję 01 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.1.2 Projekt Konstrukcji Nawierzchni.
 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D- 03.02.01 Kanalizacja deszczowa rewizja 1,
 • STWiORB D- 03.03.02 Drenaż rewizja 1,
 • STWiORB D- 03.05.01 Zbiorniki rewizja 1.
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D- 07.08.04 Ekrany akustyczne rewizja 1,
 • STWiORB M- 11.02.02 Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny DSM rewizja 2,
 • STWiORB M-20.02.01 Roboty rozbiórkowe obiektów mostowych rewizja 1.
 1. Rewizję 02 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.6 Budowa oświetlenia drogowego wraz z Przedmiarem Robót.
 2. Rewizję 02 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.7 Budowa zasilań elektroenergetycznych wraz z Przedmiarem Robót.
 3. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.23 Katalog Detali Mostowych.