S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 05-11.02.2024 r. przedłożono:

 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB M-15.02.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego wersja 2,
 • STWiORB M-15.03.05 Przeciwspadek z asfaltu lanego wersja 2.
 1. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB M-20.01.09 Hydrofobizacja wersja 1.
 2. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych wersja 1.
 3. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu TOM 4.18.2A Zabezpieczenie robót na czas wycinki zieleni na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 i drogi gminnej nr 101923L (etap A – droga krajowa nr 19).
 4. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu TOM 4.18.6 Zabezpieczenie robót na czas przebudowy sieci SN na drodze krajowej nr 19.
 5. Wersję 05 Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 6. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej wersja 3.
 7. Wersję 01 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.22 Przepusty wraz z Przedmiarem Robót.
 8. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej wersja 2.