S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 06-12.11.2023 przedłożono:

 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-07.08.04 Ekrany akustyczne rewizja 0,
 • STWiORB D-07.08.05 Drewniane ekrany przeciwolśnieniowe rewizja 0,
 • STWiORB M-11.03.06 Próbne obciążenie pali rewizja 0,
 • STWiORB M-11.07.00 Ścianki szczelne rewizja 0,
 • STWiORB M-16.01.04 Kolektor odwodnienia z HDPE rewizja 0,
 • STWiORB M-16.01.12 Drenaż izolacji płyty pomostu rewizja 0,
 • STWiORB M-16.02.01 Drenaż z Rur PCV rewizja 0,
 • STWiORB M-19.01.04 Balustrady aluminiowe rewizja 0,
 • STWiORB M-20.01.02 Rury osłonowe kabli z HDPE – zabetonowane rewizja 0,
 • STWiORB M-20.01.04 Umocnienie skarp i stożków płytami ażurowymi rewizja 0,
 • STWiORB M-20.01.07 Różne elementy stalowe rewizja 0,
 • STWiORB M-20.01.09 Hydrofobizacja rewizja 0,
 • STWiORB M-20.02.01 Roboty rozbiórkowe obiektów mostowych rewizja 0,
 • STWiORB M-26.01.01 Wpusty mostowe rewizja 0,
 • STWiORB M-26.01.02 Sączki dla odwodnienia izolacji rewizja 0,
 • STWiORB M-26.02.04 Kolektor odwodnienia z PP rewizja 0,
 • STWiORB M-27.01.01 Powłoka izolacja bitumiczna – „na zimno” rewizja 0,
 • STWiORB M-27.02.01 Izolacja z papy termozgrzewalnej – układana na powierzchniach betonowych rewizja 0,
 • STWiORB M-28.01.01 Krawężniki kamienne rewizja 0,
 • STWiORB M-28.03.01 Balustrady stalowe na obiektach mostowych rewizja 0,
 • STWiORB M-28.05.03 Osłony przeciwporażeniowe rewizja 0,
 • STWiORB M-30.05.02 Nawierzchnia chodnikowa, schodów i pochylni z żywic syntetycznych rewizja 0.
 1. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Branży Drogowej STWiORB D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej rewizja 0.
 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB M-18.01.03 Dylatacja bitumiczna rewizja 0,
 • STWiORB M-20.01.23 Umocnienie skarp i stożków darniną rewizja 0.
 1. Rewizję 02 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.9 Przebudowa sieci teletechnicznych, w którego skład wchodzą następujące opracowania:
 • Projekt Techniczny (Projekt Wykonawczy) TOM 4.9.1 Przebudowa sieci teletechnicznych Orange Polska S.A,
 • Projekt Techniczny (Projekt Wykonawczy) TOM 4.9.2 Przebudowa sieci teletechnicznych FIBEE IV Sp. z o.o.,
 • Projekt Techniczny (Projekt Wykonawczy) TOM 4.9.3 Przebudowa sieci teletechnicznych LCIT,
 • Projekt Techniczny (Projekt Wykonawczy) TOM 4.9.4 Przebudowa sieci teletechnicznych Liquid Systems Sp. z o.o..
 1. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Branży Mostowej STWIORB M-13.01.00 Beton konstrukcyjny rewizja 1.
 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-02.01.01B Wzmocnienie podłoża gruntowego. Wymiana gruntów rewizja 0,
 • STWiORB D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych rewizja 0,
 • STWiORB D-04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego rewizja 0,
 • STWiORB D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego rewizja 0,
 • STWiORB D-07.09.01 Osłony przeciwolśnieniowe rewizja 0.
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa rewizja 0,
 • STWiORB D-03.03.03 Drenaż rewizja 0,
 • STWiORB D-03.05.01 Zbiorniki rewizja 0.
 1. Rewizję 01 Projektu Czasowej Organizacji Ruchu TOM 4.18.1 Zabezpieczenie robót na czas wycinki zieleni wzdłuż dróg powiatowych i gminnych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.