S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 07-13.08.2023 r. przedłożono:

  1. Rewizję 00 Projektu Technicznego TOM 4.4 Budowa kanału technologicznego.
  2. Raport z identyfikacji zanieczyszczeń gruntu.