S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 08-14.04.2024 r. przedłożono:

  1. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB D-07.08.04a Ekrany przeciwhałasowe w formie wałów ziemnych wersja 2.