S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 08 – 14.05.2023 r. przedłożono:

  1. Rewizję Projektu Architektoniczno – Budowlanego, TOM 2.1 Drogi,
  2. Rewizję Projektu Zagospodarowania Terenu,
  3. Rewizję Projektu Architektoniczno – Budowlanego, TOM 2.2.1 Most nad rzeką Krzną MS+PZM-12,
  4. Rewizję Projektu Architektoniczno – Budowlanego, TOM 2.2.16 Przejście dla zwierząt średnich PZDs-32,
  5. Rewizję Projektu Architektoniczno – Budowlanego, TOM 2.2.22 Przepusty,
  6. Rewizję Projektu Architektoniczno – Budowlanego, TOM 2.7 Budowa zasilań elektroenergetycznych.