S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 10-16.04.2023 r. przedłożono:

  1. Projekt Architektoniczno – Budowlany TOM 2.12 Projekt Rozbiórki Budynków rewizja nr 2.
  2. Projekt Gospodarki Istniejącym Drzewostanem rewizja nr 2.
  3. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.11 Przebudowa sieci melioracyjnej rewizja nr 1.