S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 11-17.12.2023 przedłożono:

 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-01.02.03 Wyburzenia obiektów budowlanych.rewizja 1,
 • STWiORB M-11.03.02 Pale typu CFA rewizja 2,
 • STWiORB M-20.01.10 Powierzchnia odporna na chlorki rewizja 0,
 • STWiORB M-20.01.11 Różne element stalowe rewizja 1,
 • STWiORB M-26.01.01 Wpusty mostowe rewizja 1,
 • STWiORB M-28.01.01 Krawężniki kamienne rewizja 1,
 • STWiORB M-28.03.01 Balustrady stalowe na obiektach mostowych rewizja 1.
 1. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB M-27.02.01 Izolacja z papy termozgrzewalnej układana na powierzchniach betonowych rewizja 1.
 2. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.3 Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych wraz z Przedmiarem Robót.
 3. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.20 Most nad ciekiem WD-36 wraz z Przedmiarem Robót.
 4. Rewizję 02 Przedmiarów Robót do opracowania rewizja 02 Projekt Techniczny (Projekt Wykonawczy) TOM 4.9 Przebudowa sieci teletechnicznych.
 5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Branży Elektroenergetycznej i Teletechnicznej:
 • STWiORB D-01.03.01 Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia rewizja 1,
 • STWiORB D-01.03.02 Przebudowa i budowa doziemnych kablowych linii elektroenergetycznych rewizja 1,
 • STWiORB D-01.03.04 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych rewizja 1,
 • STWiORB D-01.03.09 Budowa infrastruktury telematycznej rewizja 1,
 • STWiORB D-07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego rewizja 1,
 • STWiORB D-10.12.01 Przebudowa i budowa stacji transformatorowych SN/nN rewizja 1.