S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 12-18.06.2023 r. przedłożono:

  1. Raport o Oddziaływaniu na Środowisko rewizja nr 02.
  2. Mapę numeryczną do celów projektowych dla terenu kolejowego.
  3. Skorygowane Projekty Podziału Działek.
  4. Projekt Techniczny, TOM 4.14.1 Projekt Zieleni – Załącznik do Raportu.