S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 13-19.11.2023 przedłożono:

 1. Rewizję 03 Aneksu nr 1 do Raportu z oceny oddziaływania na środowisko.
 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopów rewizja 0,
 • STWiORB D-05.0.3.23 Nawierzchnia z kostki brukowej rewizja 0,
 • STWiORB D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami rewizja 0.
 1. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.11 Przebudowa sieci melioracyjnych wraz z Przedmiarem Robót.
 2. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB D-03.02.02 Budowa i rozbiórka sieci wodno-kanalizacyjnej rewizja 2.
 3. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB M-13.03.06 Deski gzymsowe polimerobetonowe rewizja 1.
 4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB R-00.00.01 Przebudowa i umocnienie cieków wodnych rewizja 0.
 5. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB D-01.02.03 Wyburzenia obiektów budowlanych rewizja 0.
 6. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.5 Odwodnienie drogi wraz z Przedmiarem Robót.
 7. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB M-16.01.0 Ściek przykrawężnikowy rewizja 1.
 8. Rewizję 04 Aneksu nr 1 do Raportu z oceny oddziaływania na środowisko.
 9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypów rewizja 0,
 • STWiORB D-03.01.04 Przepusty stalowe z rur spiralnie karbowanyh rewizja 0,
 • STWiORB D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków rewizja 0,
 • STWiORB D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczające ruch pieszych rewizja 0,
 • STWiORB D-10.02.01 Schody terenowe rewizja 0.
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB M-11.02.02 Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny DSM rewizja 1,
 • STWiORB M-11.03.02 Pale typu CFA rewizja 1.