S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 15-21.01.2024 r. przedłożono:

 1. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB D-10.12.01 Przebudowa i budowa stacji transformatorowych SN/NN rewizja 3.
 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-05.03.08 Nawierzchnia, podwójne powierzchniowe utrwalenie rewizja 0,
 • STWiORB D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno rewizja 0.
 1. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB M-16.02.03 Drenaż z rur PP i HDPE rewizja 0.
 2. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB D-01.03.04 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych rewizja 3.
 3. Rewizję 01 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.1 Most nad rzeką Krzną MS+PZM-12 wraz z Przedmiarem Robót.
 4. Rewizję 01 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.20 Wiadukt drogowy WD-36 wraz z Przedmiarem Robót.
 5. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.12 Wiadukt drogowy WD-28 wraz z Przedmiarem Robót.
 6. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.15 Wiadukt drogowy WD-31 wraz z Przedmiarem Robót.
 7. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.13 Przejście dla zwierząt średnich PZDs-29 wraz z Przedmiarem Robót.
 8. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.14 Przejście dla zwierząt dużych PZDd-30 wraz z Przedmiarem Robót.
 9. Rewizję 01 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.2 Most nad rzeką Krzną MDL+PZM-12 wraz z Przedmiarem Robót.
 10. Rewizję 01 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.3 Most nad rzeką Krzną MDP+PZM-12 wraz z Przedmiarem Robót.
 11. Rewizję 01 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.17 Wiadukt nad koleją WS-33 wraz z Przedmiarem Robót.
 12. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.6 Wiadukt Drogowy WD-16 wraz z Przedmiarem Robót.
 13. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.11 Wiadukt Drogowy WD-25 wraz z Przedmiarem Robót.