S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 15 – 21.05.2023 r. przedłożono:

  1. Aktualizację/uzupełnienie Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
  2. Dwukrotnie rewizję Projektu Architektoniczno – Budowlanego TOM 2.3 Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych,
  3. Rewizję Analizy rozwiązań alternatywnych odwodnienia drogowego.
  4. Projekt Techniczny, TOM 4.1.2 Projekt Konstrukcji Nawierzchni,
  5. Projekt Techniczny, TOM 4.14 Projekt Zieleni.
  6. Rewizję Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko.