S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 18-24.12.2023 przedłożono:

 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopów rewizja 1,
 • STWiORB D-02.01.01B Wzmocnienie podłoża gruntowego. Wymiana gruntów rewizja 1,
 • STWiORB D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej rewizja 1,
 • STWiORB D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami rewizja 1,
 • STWiORB D-08.01.01 Krawężniki betonowe rewizja 1.
 1. Projekt Techniczny (Projekt Wykonawczy) Tom 4.18.2B Zabezpieczenie robót na czas wycinki zieleni na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 i drogi gminnej 101923L (część B i C – droga gminna 101923L).
 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB M-13.03.04 Przepust z prefabrykowanych elementów żelbetowych rewizja 0,
 • STWiORB M-15.02.01 Nawierzchnia z asfaltu lanego rewizja 0,
 • STWiORB M-15.03.05 Przeciwspadek z asfaltu lanego rewizja 0.
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB M-11.01.04 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem rewizja 1,
 • STWiORB M-16.02.02 Drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną rewizja 1,
 • STWiORB M-18.01.01 Uciąglenie nawierzchni rewizja 1,
 • STWiORB M-19.01.04 Balustrady aluminiowe rewizja 2.
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych rewizja 1,
 • STWiORB D-10.02.01 Schody terenowe rewizja 1.
 1. Rewizję 01 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) Tom 4.11 Przebudowa sieci melioracyjnych wraz z Przedmiarem Robót.
 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB M-20.01.04 Umocnienie skarp i stożków płytami ażurowymi rewizja 2,
 • STWiORB M-20.01.15 Różne elementy stalowe rewizja 2.
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-01.03.01 Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia rewizja 2,
 • STWiORB D-01.03.04 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych rewizja 2,
 • STWiORB D-01.03.09 Budowa infrastruktury telematycznej rewizja 2,
 • STWiORB D-07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego rewizja 2,
 • STWiORB D-10.12.01 Przebudowa i budowa stacji transformatorowych SN/nN rewizja 2.
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
 • STWiORB D-04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwy podbudowy rewizja 1,
 • STWiORB D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwy wiążąca rewizja 0.