S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 21-27.08.2023 r. przedłożono:

  1. Rewizję 00 Projektu Technicznego TOM 4.9 Przebudowa sieci teletechnicznych, w którego skład wchodzą następujące opracowania:
  • Projekt Techniczny TOM 4.9.1 Przebudowa sieci teletechnicznych Orange Polska S.A,
  • Projekt Techniczny TOM  4.9.2 Przebudowa sieci teletechnicznych FIBEE IV Sp. z o.o.,
  • Projekt Techniczny TOM 4.9.3 Przebudowa sieci teletechnicznych LCIT,
  • Projekt Techniczny TOM 4.9.4 Przebudowa sieci teletechnicznych Liquid Systems Sp. z o.o..
  1. Rewizję 00 Projektu Technicznego TOM 4.10 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.