S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 22-28.05.2023 r. przedłożono:

 1. Rewizję Projektu Stałej Organizacji Ruchu
 2. Uzgodnione opracowania:
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.2 Most nad rzeką Krzną MDL+PZM-12,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.3 Most nad rzeką Krzną MDP+PZM-12,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.4 Przejście dla zwierząt średnich PZDs-14,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.5 Przejście dla zwierząt średnich PZDsL-14,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.6 Wiadukt drogowy WD-16,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.7 Wiadukt drogowy WD-18,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.8 Wiadukt drogowy WD-22,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.9 Wiadukt drogowy WD-23,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.10 Przejście dla zwierząt średnich PZDs-24,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.11 Wiadukt drogowy WD-25,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.12 Wiadukt drogowy WD-28,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.13 Przejście dla zwierząt średnich PZDs-29,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.14 Przejście dla zwierząt dużych PZDd-30,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.15 Wiadukt drogowy WD-31,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.17 Wiadukt nad koleją WS-33,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.18 Most nad ciekiem MS+PZDs-34,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.19 Wiadukt drogowy WD-35,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.20 Wiadukt drogowy WD-36,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.21 Wiadukt drogowy WD-37,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.13 Opinia Geotechniczna.
 1. Skorygowane mapy z Projektem Podziału Działek.