S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 23-29.10.2023 przedłożono:

 1. Projekt Techniczny (Projekt Wykonawczy) TOM 4.4 Budowa Kanału Technologicznego – rewizja 01.
 2. Projekt Techniczny (Projekt Wykonawczy) TOM 4.7 Budowa zasilań elektroenergetycznych wraz z Przedmiarem Robót – rewizja 00.
 3. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Branży Drogowej:
 • STWiORB D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Branży Mostowej:
 • STWiORB M-12.01.00 Zbrojenie betonu stalą miękką rewizja 0,
 • STWiORB M-12.01.04 Kotwy zabudów chodnikowych rewizja 0,
 • STWiORB M-17.01.01 Łożyska elastomerowe rewizja 0,
 • STWiORB M-18.01.01 Uciąglenie nawierzchni rewizja 0,
 • STWiORB M-18.01.02 Dylatacje stalowe z wkładką neoprenową rewizja 0,
 • STWiORB M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne rewizja 0,
 • STWiORB M-20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego rewizja 0,
 • STWiORB M-20.01.14 Próbne obciążenie obiektu mostowego rewizja 0,
 • STWiORB M-28.05.02 Bariery ochronne stalowe rewizja 0,
 • STWiORB M-29.10.01 Schody skarpowe rewizja 0,
 • STWiORB M-29.25.01 Punkty pomiarowe rewizja 0.