S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 24-30.04.2023 r. przedłożono:

 

 1. Projekt Zagospodarowania Terenu rewizja 2 oraz Materiały do opinii do wniosku o decyzję ZRID rewizja nr 4.
 2. Projekt Budowlany Tom 2.13 Opinia Geotechniczna.
 3. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.1 Drogi rewizja nr 3.
 4. Materiały na posiedzenie ZOPI:
 • Projekt Zagospodarowania Terenu,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2,
 • Prezentacja na posiedzenie ZOPI.
 1. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.1 Most nad rzeką Krzną MS+PZM-12 rewizja nr 1.
 2. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.2 Most nad rzeką Krzną MDL+PZM-12 rewizja nr 1.
 3. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.3 Most nad rzeką Krzną MDP+PZM-12 rewizja nr 1.
 4. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.4 Przejście dla zwierząt średnich PZDs-14 rewizja nr 2.
 5. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.5 Przejście dla zwierząt średnich PZDsL-14 rewizja nr 2.
 6. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.6 Wiadukt drogowy WD-16 rewizja nr 1.
 7. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.7 Wiadukt drogowy WD-18 rewizja nr 1.
 8. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.8 Wiadukt drogowy WD-22 rewizja nr 2.
 9. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.9 Wiadukt drogowy WD-23 rewizja nr 2.
 10. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.10 Przejście dla zwierząt średnich PZDs-24 rewizja nr 2.
 11. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.11 Wiadukt drogowy WD-25 rewizja nr 1.
 12. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.12 Wiadukt drogowy WD-28 rewizja nr 1.
 13. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.13 Przejście dla zwierząt średnich PZDs-29 rewizja nr 1.
 14. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.14 Przejście dla zwierząt dużych PZDd-30 rewizja nr 1.
 15. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.15 Wiadukt drogowy WD-31 rewizja 1.
 16. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.16 Przejście dla zwierząt średnich PZDs-32 rewizja nr 1.
 17. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.17 Wiadukt nad koleją WS-33 rewizja nr 1.
 18. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.18 Most nad ciekiem MS+PZDs-34 rewizja nr 1.
 19. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.19 Wiadukt drogowy WD-35 rewizja nr 1.
 20. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.20 Wiadukt drogowy WD-36 rewizja nr 1.
 21. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.21 Wiadukt drogowy WD-37 rewizja nr 1.
 22. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.2.22 Przepusty rewizja nr 1.
 23. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.10 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej rewizja nr 3.
 24. Projekt Budowlany Tom 3 Załączniki do Projektu Budowlanego.
 25. Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM 2.3 Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych rewizja nr 3.
 26. Projekt Budowlany TOM 4.14 Projekt Zieleni.
 27. Rewizję Projektu Robót Geologicznych.
 28. Rewizję Projektu Architektoniczno-Budowlanego TOM 2.4 Budowa kanału technologicznego.
 29. Projekty Podziału Działek złożone do oklauzulowania przez Ośrodki Geodezyjne.