S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 26.06-02.07.2023 r. przedłożono:

  1. Plan Działań Ratowniczych.
  2. Raport o Oddziaływaniu na Środowisko rewizja nr 03.
  3. Dokumentację projektową w zakresie styku zadań.