S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 27.11-03.12.2023 przedłożono:

  1. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.18 Most nad ciekiem MS+PZDs-34 wraz z Przedmiarem Robót.
  2. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej rewizja 1.
  3. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.10 Przejście dla zwierząt średnich PZDs-24 wraz z Przedmiarem Robót,
  4. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.16 Przejście dla zwierząt średnich PZDs-32 wraz z Przedmiarem Robót,
  5. Rewizję 00 Projektu Technicznego (Projektu Wykonawczego) TOM 4.2.17 Wiadukt nad koleją WS-33 wraz z Przedmiarem Robót.
  6. Rewizję 06 Aneksu nr 1 do Raportu z oceny oddziaływania na środowisko.
  7. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB D-07.08.04A Ekrany przeciwhałasowe w formie wałów ziemnych rewizja 0.
  8. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB M-12.01.00 Zbrojenie betonu stalą miękką rewizja 2.