S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 29.05-04.06.2023 r. przedłożono:

  1. Rewizję nr 3 Analizy rozwiązań alternatywnych odwodnienia drogowego.
  2. Projekt Budowlany, TOM 3, Załączniki Projektu Budowlanego.
  3. Projekty Podziału Działek.