S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 30.10-05.11.2023 przedłożono:

  1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Branży Elektroenergetycznej i Teletechnicznej:
  • STWiORB D-01.03.01 Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia rewizja 0,
  • STWiORB D-01.03.02 Przebudowa i budowa doziemnych kablowych linii elektroenergetycznych rewizja 0,
  • STWiORB D-01.03.04 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych rewizja 0,
  • STWiORB D-01.03.09 Budowa infrastruktury telematycznej rewizja 0,
  • STWiORB D-07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego rewizja 0,
  • STWiORB D-10.12.01 Przebudowa i budowa stacji transformatorowych SN/nN rewizja 0.