S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W okresie 31.07-06.08.2023 r. przedłożono:

  1. Rewizję nr 2 Projektu Architektoniczno-Budowlanego TOM 2.5 Odwodnienie drogi.
  2. Rewizję nr 2 Projektu Architektoniczno-Budowlanego TOM 2.11 Przebudowa sieci melioracyjnej.