W dniu 07.09.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 13 z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz zespołu Konsultanta.