S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W dniu 09.05.2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 21, na której omawiano zagadnienia związane z Kontraktem jakie miały miejsce w kwietniu 2024 r.. Omówiono m.in. zaawansowanie prac projektowych, obecny etap rozpatrywania wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia oraz kwestie dotyczące analizy Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie.