S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W dniu 13.06.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Budowy nr 22, na której omówione zostały zagadnienia związane z Kontraktem jakie miały miejsce w maju 2024 r.. Poruszono tematy związane m.in. z zakończeniem prac projektowych, analizą Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie oraz procedowaniem wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia przez Lubelski Urząd Wojewódzki.