S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W dniu 26.05.2023 r. złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Kock (początek obwodnicy) z podziałem na 2 części: Część I Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Radzyń Podlaski (Węzeł Radzyń Podlaski Północ) o długości 22,329 km”.