Podwykonawcy

Lp.Pełna nazwa podmiotuAdresKategoria podmiotuzakres umowy (skrótowo)
1EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.ul. Nadwiślańska 55,
80-680 Gdańsk
usługodawca Wykonanie dokumentacji projektowej
2“ŁDJ-GEO GEODEZJA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. RUDZKA nr 22,
95-030 RZGÓW
dalszy usługodawcaMapa zasadnicza w wersji cyfrowej, mapa do celów projektowych, projekt podziału działek, wyznaczenie granicy pasa drogowego,
3WITOM Sp. z o.o.ul. Nadwiślańska 55,
80-680 Gdańsk
dalszy usługodawcaKompleksowa wielobranżowa dokumentacja projektowa
4VIA CONSULTING  Sp. z o.o.ul. Fiszera 14/509,
80-231 Gdańsk
dalszy usługodawcaOpracowanie projektu konstrukcji nawierzchni, wzmocnienia powierzchniowego podłoża gruntowego, STWiORB drogowy, Projekt Wykonawczy drogi, wzmocnienie wgłębne, statyczność skarp nasypów
i wykopów, projekt geotechniczny
5EL-PRO Michał Pawłowskiul. Brzozowa 30,
86-300 Grudziądz
dalszy usługodawcaKompleksowe wykonanie usług projektowych w zakresie branży  elektrycznej
i teletechnicznej
6Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych Asangaul. Osada Ojców 38,
04-211 Warszawa
dalszy usługodawcaKompleksowe wykonanie opracowań środowiskowych
7Biuro Projektowo-Consultingowe “Hydroeco” Andrzej Pieniążek Marcin Felińczak s.c.ul. Rycerza Blizbora 13/10,
80-177 Gdańsk
dalszy usługodawcaKompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej wodnej
i melioracyjnej
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
8Traffcom Sp. z o.o.ul. Fabryczna 24,
40-611 Katowice
dalszy usługodawcaWykonanie Projektu Zmiennej Organizacji Ruchu
9Centrum Badań Geologicznych Sp. z o. o.ul. Środkowa 8,
03-430 Warszawa
dalszy usługodawcaBadania podłoża gruntowego
wraz z opracowaniem wyników tych badań
10Pracownia Archeologiczna Majewski Dariuszul. Główna 19A,
55-220 Miłocie
usługodawcaNadzór archeologiczny
11STAL-SERVICE Sp. z o.o.ul. Jana Samsonowicza 2,
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
dostawcaDostawa stali prefabrykowanej
12Geokart-International Sp. z o.o.ul. Wita Stwosza 44,
35-113 Rzeszów
usługodawcaObsługa geodezyjna inwestycji
13SOUTH STREAM S.A.ul. Piaseczyńska 16,
05-555 Tarczyn
usługodawcaObsługa placów magazynowych
i wytwórczych
14PKP CARGO S.A.ul. Grójecka 17,
02-021 Warszawa
usługodawcaUsługa transportu kolejowego
15LBT Sp. z  o.o.ul. Wrzosowa 6,
62-510 Konin
usługodawcaObsługa laboratoryjna
16Henryk JaryGrabowiec 51,
21-302 Kąkolewnica
usługodawcaNajem nieruchomości
17Robert Andrzej BrodawkaRzeczyca przy ul. Prosta 7,
21-560
Międzyrzec Podlaski
usługodawcaNajem nieruchomości
18Paweł Piotr OklińskiGrabowiec 64,
21-302 Kąkolewnica
usługodawcaNajem nieruchomości
19Marek OklińskiGrabowiec 65,
21-302 Kąkolewnica
usługodawcaNajem nieruchomości