Aktualności

Rada Budowy nr 15

W dniu 09.11.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 15 z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz zespołu Konsultanta.

Rada Budowy nr 14

W dniu 12.10.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 14 z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz zespołu Konsultanta.

Rada Budowy nr 13

W dniu 07.09.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 13 z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz zespołu Konsultanta.

Rada Budowy nr 12

W dniu 10.08.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 12 z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz zespołu Konsultanta.

Rada Budowy nr 11

W dniu 13.07.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 11 z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz zespołu Konsultanta.

Rada Budowy nr 10

W dniu 15.06.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 10 z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz zespołu Konsultanta.

Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

W dniu 26.05.2023 r. złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Kock (początek obwodnicy) z podziałem na 2 części: Część I Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Radzyń Podlaski (Węzeł Radzyń Podlaski Północ) o długości 22,329 km”.

Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

W dniu 23.05.2023 r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Kielcach odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, etap – uzgodnienie dokumentacji – Projekt Budowlany, przed złożeniem wniosku ZRID.

Wyznaczono termin posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, etap – uzgodnienie dokumentacji – Projekt Budowlany, przed złożeniem wniosku ZRID, odbędzie się w dniu 23.05.2023 r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Kielcach.

Rada Budowy nr 9

W dniu 11.05.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 9 z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz zespołu Konsultanta.