S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

Aktualności

Rada Budowy nr 21

W dniu 09.05.2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 21, na której omawiano zagadnienia związane z Kontraktem jakie miały miejsce w kwietniu 2024 r.. Omówiono m.in. zaawansowanie prac projektowych, obecny etap rozpatrywania wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia oraz kwestie dotyczące analizy Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie.

Rada Budowy nr 20

W dniu 11.04.2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 20, na której omawiano zagadnienia związane z Kontraktem jakie miały miejsce w marcu 2024 r.. Omówiono m. in. obecny etap postępowania wszczętego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w sprawie udostępnienia działek w celu wykonywania badań podłoża oraz zaawansowanie prac projektowych.

Rada Budowy nr 19

W dniu 21.03.2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 19, na której omawiano zagadnienia związane z Kontraktem jakie miały miejsce w lutym 2024 r. m. in. w zakresie postępu prac projektowych oraz uzupełnienia wniosku skierowanego do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego umożliwienia wykonywania badań podłoża na działkach.

Rada Budowy nr 18

W dniu 08.02.2024 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 18, na której zostały  omówione m.in. przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie wszystkich branż oraz obecny etap rozpatrywania wniosku dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia.

Rada Budowy nr 17

W dniu 11.01.2024 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 17 z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz zespołu Konsultanta.

Rada Budowy nr 16

W dniu 14.12.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 16 z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz zespołu Konsultanta.

Rada Budowy nr 15

W dniu 09.11.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 15 z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz zespołu Konsultanta.

Rada Budowy nr 14

W dniu 12.10.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 14 z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz zespołu Konsultanta.

Rada Budowy nr 13

W dniu 07.09.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 13 z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz zespołu Konsultanta.

Rada Budowy nr 12

W dniu 10.08.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 12 z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz zespołu Konsultanta.