S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W dniu 21.03.2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 19, na której omawiano zagadnienia związane z Kontraktem jakie miały miejsce w lutym 2024 r. m. in. w zakresie postępu prac projektowych oraz uzupełnienia wniosku skierowanego do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego umożliwienia wykonywania badań podłoża na działkach.