S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

W dniu 11.04.2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 20, na której omawiano zagadnienia związane z Kontraktem jakie miały miejsce w marcu 2024 r.. Omówiono m. in. obecny etap postępowania wszczętego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w sprawie udostępnienia działek w celu wykonywania badań podłoża oraz zaawansowanie prac projektowych.