S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, etap – uzgodnienie dokumentacji – Projekt Budowlany, przed złożeniem wniosku ZRID, odbędzie się w dniu 23.05.2023 r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Kielcach.